Top Teklif Formu
Bilgi Paylaşım Platformu
OSGB Kurulum Şartları
Günümüzde birçok meslektaşımız, kendi iş ağını geliştirmek adına Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurmak istiyor. Bu bağlamda bilgiye ihtiyaç duyan arkadaşlarımıza yol göstermek veya merkez birimlerini farklı bir lokasyona taşımak hatta geliştirmek isteyen sektördeki diğer kurumlara yardımcı olmak istedik. 

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde yer alan işyeri sağlık güvenlik birimi ve osgb kurulumu için gerekli şartlar açıkça ifade edilmiştir. Belirtmek isteriz ki belirtilen fiziki koşullar metrekare bazında değerlendirildiğinde kolaylıkla sağlanabiliyor olmasına rağmen, osgb'nin bulunacağı yapı kriterleri özellikle istanbul gibi yapılaşma kontrolünün zor olduğu kentlerde problem olabiliyor.

Öncelikle ;

OSGB kurmak için ofisinizin sahip olması gereken fiziksel özelliklere bakalım.

 • Minimum 10 metrekare Dr Muayene odası,
 • Minimum 10 metrekare Uzman odası
 • Minimum 15 metrekare ilkyardım ve muayene odası
 • Yeterli büyüklükte arşiv odası ( mevzuatta metrekare belirtilmemiş olmasına rağmen ruhsatlandırma sürecinde müfettişlerin kullanımını kabul edebileceği mantıklı bir hacim yaratmanız gerekmektedir. Ayrıca bilgi gizliliği adına arşivinizin konum ve prosedürünü de oluşturmayı unutmayınız)
 • En az 1 adet kullanılabilir durumda olan tuvalet ve lavabo bulundurmanız ve bu mahalin mevcut ofis tapu proje kayıtlarında gözüküyor olması gerekmektedir. İş hanlarında yer alan ortak lavaboların kabul edilmediğini unutmayalım. Son bir uyarı olarak, sıklıkla karşılaştığımız bir soruya cevap verme ihtiyacı duyuyoruz. Hayır, iç mekanda sonradan oluşturacağınız wc için lavabo giderini kullanmayı lütfen düşünmeyiniz. Zira yine yönetmelikte bu duruma müsade edilmemektedir. Bina'nın banyo-tuvalet giderine erişim sağlamanız durumunda yine belirttiğimiz üzere yapı kayıtlarında ofis alanınıza ait güncelleme yapmanız gerekecektir.
 • OSGB'lerin zemin ve üst katlarda yer alması gerekmektedir. Bodrum katlar için izin verilmemektedir.

Ofis içinde yönetmelikte belirtilen alanların kurulumunda havalandırma, aydınlatma vb şartları göz ardı etmeyiniz.

Şimdi biraz da OSGB'nin yer alacağı yapıya dair istenilenlere değinelim.
 • Yapı kullanma izin belgesi yani iskanlı olması gerekmektedir.
 • Ofisinizin, yapı projesinde yer alması ve kapı numarası bulunması şartı aranır. Ancak, bağımsız bölümlerin oluşturulması ve mekanın ayrılması durumunda belediyeden numarataj düzenlenerek bu işlemin gerekleşmesi mümkündür. Yine ufak bir hatırlatma ve biraz da örneklendirerek ifade edelim. Örneğin dubleks bir ofis yapısı döşeme, merdiven alanından kapatılarak 2 ayrı bağımsız alana çevrilmiş olabilir. Bu tür durumlarda numarataj işlemi yapı ruhsatında alanın bölünememesi ve numataj başvurusu iptali gerçekleşebilir. Merdivenin tamamen kaldırılması ve yapı projesinin tadilatı istenebilir. Ofisinizin uygun şartları sağladığından belediye ile görüşerek emin olmanız gerekmektedir.
 • Yapının binaların yangından korunması hakkında yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi şarttır. Yangın ruhsatı alamazsanız, Osgb yetki belgenize kavuşamazsınız. ( Link'ten inceleyebilirsiniz )
OSGB'nin yetki belgesi alabilmesi için aşağıda belirtilen personellerle tam zamanlı iş sözleşmesi yapması gerekiyor.Bu personellerin hepsinin bakanlığın İSG Katip programına tanıtılması ve aralarından birinin OSGB mesul müdürü (Mesul müdürün sorumlulukları yönetmeliğin 6. bölümünde listelenmiştir.) olarak atanması gerekmektedir.

 • İşyeri Hekimi
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • Diğer Sağlık Personeli
Gezici İsg Hizmeti ve Basit Hizmet Laboratuvarı konularında detaylı bilgi için blog sayfamızı inceleyiniz..


 
Osgb Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Ülkemizde; 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği' kapsamında işveren ve ortak sağlık güvenlik birimlerinin görev yetki ve sorumluluklarını düzenlemek üzere; 29.12.2012 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanmış bir yönetmelik olup, gerek değişen ve gelişen iş dünyası gerekse yönetmelikte bulunan açıkların zamanla kapatılması sebebiyle bir çok sefer değişiklik olmuştur. ( Yönetmeliğin güncel hali için link'e tıklayınız )


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin kapsamı nedir ? 

Yönetmelik; iş sağlığı ve güvenliği konularında işverenin ( işyeri ) yürütmesi gereken faaliyetleri, ayrıca işyerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti verecek olan  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin yükümlülüklerini açıklamaktadır.

Bu bağlamda yönetmelik içeriğini maddeler halinde özetlemek gerekirse ;  

 •  İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konularında yükümlülükleri
 • Çalışanların hak ve yükümlülükleri
 • İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü
 • İşverenin sağlık ve güvenlik arşivinin tutulması hakkında yükümlülükleri
 • İşyeri personeline hizmetin ulaştırılması ve detayları
olarak belirtmek mümkündür.

 
İsg Katip Giriş Kılavuzu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu isg katip giriş kılavuzunu sizler için paylaşıyoruz.
Dosya Linkline tıklayarak sisteminize yükleyebilirsiniz. 
Dökümanlar
Çsgb
Çsgb İsg-Katip Giriş Kılavuzu
Osgb Sorumlu Müdür Nasıl Atanır ?
1)Yetki belgesi alan osgb ve eğitim kurumları ; firma e bildirgesi ile giriş yaptıktan sonra, ' Hizmet Alan İşyeri Kullanıcı ' olarak sisteme giriş yapar.

2) Giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüden ' Hizmet Alan İşyeri Modülü' altındaki ' Sorumlu Müdür İşlemleri ' linkine tıklanır ve sağ taraftaki menüden ' Yeni içe görevlendirme' butonuna tıklanır.

3) Yeni içe görevlendirme formunda ilgili alanlar doldurulur. Sorumlu müdür olarak atanacak olan kişinin T.C. kimlik numarası girilir. İşlemlerin doğrulanmasından sonra butona basılarak devam edilir.

4) Sorumlu müdür olarak atanacak kişinin üzerinde herhangi bir sözleşme olmaması gerekmekte birlikte geçerli bir sertifikaya sahip olması istenir.

5) Söz konusu sorumlu müdür ataması tarafınızca yapılmıştır fakat atama yaptığınız kişinin sistemden onay vermesi gerekmektedir. Atama yapılan kişi Tc kimlik numarası ve E devlet şifresi ile isg katip girişini ' İSG PROFESYONELLERİ' kısmından gerçekleştirir. ' İSG PROFESYONELLERİ BİREYSEL GİRİŞ ' alanından giriş yaparak sözleşmeyi onaylamalıdır.

6) Sorumlu müdür ataması gerçekleşmiştir. Son aşama olarak ' Şartlar Sağlanmadı' alanının düzenlenebilmesi için söz konusu kişinin kendisini sorumlu müdür olarak sisteme girip tam süreli sözleşme tanımlaması ve onaylaması gerekmektedir. Söz konusu işlem tamamlandıktan sonra Sorumlu Müdür şartları sağlanmış olacak ve hizmet vermeye başlayacaktır.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Tabelası
Bakanlık tarafından yetki alan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Ek-8 de belirtilen oranlarda OSGB tabelasını, işyeri girişine asmakla yükümlüdürler.

Yönetmelik uyarınca ; OSGB’ler tarafından, EK-8’deki örneğine uygun, kurum unvanına göre hazırlanan ve (Değişik:18.12.2014-29209) “boy/en”[18] oranı 2/3 olan tabela, OSGB’nin bulunduğu binanın uygun bir kısmına veya girişine asılır. Aynı binada, Genel Müdürlükçe yetkilendirilen birden fazla kurum bulunması durumunda, kullanılacak tabela için Genel Müdürlük onayı alınması şartıyla, tüm unvanları gösteren tek bir tabela kullanılabilir. Bakanlık logosu, bu tabela haricinde hiçbir yazılı veya görsel doküman veya ortamda kullanılamaz.

Tabela Örneği ;